De opname


Zodra er een kamer vrij komt, nemen wij contact met u op. 

Zo werkt onze wachtlijst. Chronologisch dus. Vervolgens krijgt u de keuze: ofwel legt u de opname vast, ofwel stelt u ze uit, ofwel laat u ze schrappen.
Kiest u voor opname, dan vragen wij een waarborgsom. Die komt ongeveer overeen met één maand huur. Eenmaal die som ontvangen, ligt de kamer vast en kan ze worden ingericht. Het pension vangt dan aan vanaf de opnamedag. En die moet vallen binnen de 14 dagen na overhandiging van de waarborgsom.

Documenten die u nodig heeft bij opname:
  • Identiteitskaart
  • Gegevens van de mutualiteit
  • Verblijfsovereenkomst en afsprakennota
  • Actuele medicatiefiche

U kan zich hier online inschrijven op onze wachtlijst.